DRVO

Kao sirovinu u proizvodnom procesu koristimo najkvalitetnije drvo mekih lišćara - topole.

Kupujemo ga od Vojvodinašuma.

Drvo je sertifikovano, planski gajeno i sečeno ekološki zdravo i čisto.

Drvo raste pored reke Dunav i Tise u blizini Novog Sada gde se nalazi čuveni Institut za topolarstvo.

Naslovna | Proizvodi | Proces proizvodnje | Drvo | Kontakti
© Copyright Dolomiti | Design by mmm | 2010.